• دانشجویان متقاضی مهمانی به واحد فریدن در ترم اول سال تحصیلی 94-93جهت اطلاع از دروس ارائه شده به سامانه آموزشی بخش دانشجوی مهمان مراجعه نمایند
  • دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت ثبت نام در کلاسهای تقویتی بنیه علمی به مسئول ستاد شاهد دانشگاه مراجعه نمایند.
  • سال 93" اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"
  • تصویب رشته های کارشناسی ناپیوسته معماری و مکانیک خودرو واحد فریدن

لینک های مفید

پیام روز

دانشگاه

دانشجو


صندوق پستي : 95311 - 85616
آدرس : فریدن - داران - انتهای بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن
فاکس : 4225331-0372
تلفن : 42253332 و 4225330-0372
ERGroupطراحی شده توسط